Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Úradná tabuľa

Platné povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

 
Povolenie - Ľubovnianska nemocnica, n.o.  - zverejnené 29.5.2020

Povolenie - LEHA, s.r.o..  - zverejnené 15.12.2020

Povolenie - DAPTI, s.r.o..  - zverejnené 13.1.2021

Povolenie - Asociácia samaritánov Slovenskej republiky - zverejnené 21.1.2021

Povolenie - Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o.. - zverejnené 29.1.2021


Zrušenie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

Zrušenie povolenia - Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o..- zverejnené 27.7.2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115