Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Správny poplatok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni je zapojený do nového centrálneho platobného systému E-KOLOK(link is external)
 
Možnosti úhrady správneho poplatku:
1. v HOTOVOSTI osobne v sídle RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni - zaplatenie v hotovosti je možné len do výšky 300,00 €/platobný predpis. Pri vyššom správnom poplatku, ktorý presahuje sumu 300,00 € je možná úhrada platobného predpisu bezhotovostne.
 
2. BEZHOTOVOSTNE:
 a) e-KOLKOM zakúpeným na pošte
 b) platba KARTOU v sídle RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni
 c) BANKOVÝM PREVODOM 
 d) POŠTOVOU POUKÁŽKOU 
 
Upozornenia k platbe bankovým prevodom a poštovou poukážkou: Uhradiť správny poplatok bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou je možné až po vystavení platobného predpisu RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni, nakoľko až vystavením platobného predpisu sa vygenerujú požadované údaje k platbe správneho poplatku (číslo účtu a variabilný symbol). 
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni vystaví poplatníkovi platobný predpis po podaní žiadosti o vykonanie spoplatneného úkonu (napr. žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, žiadosť o vydanie osvedčenia, žiadosť o vydanie rozhodnutia, žiadosť o vydanie záväzného stanoviska atď). V prípade žiadosti odovzdanej na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni osobne, bude platobný predpis vystavený ihneď a odovzdaný poplatníkovi. V ostaných prípadoch bude vystavený platobný odoslaný poplatníkovi. Na vystavenom platobnom predpise je uvedený dátum platnosti. Do tohto dátumu je nutné poplatok uhradiť, inak platobný predpis zaniká. 
 
3. prostredníctvom MOBILNEJ APLIKÁCIE

eKolok pre Android
GooglePlay

GooglePlay - eKolok 

Scenár úhrady mobilnou aplikáciou

Po zaplatení poplatku sa objavi QR kód, ktorý následne prostredníctvom svojho mobilného telefónu je potrebné ukázať úradníkovi. Ten ho vo svojej aplikácii overí a spotrebuje. V prípade potreby úradník vytlačí doklad o úhrade.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115