Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Zmluvy

Zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok je v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rok 2015

P Č. Zmluvná strana Predmet Účinnosť od:
001 Laser servis, s.r.o., Lipová 3, Šenkvice  Kúpna zmluva

15.05.2015

002 Laser servis, s.r.o., Lipová 3, Šenkvice Kúpna zmluva 01.10.2015


Rok 2017

P Č. Zmluvná strana Predmet Účinnosť od:
001 SLOVDACH s.r.o., Stará Ľubovňa Zmluva o dielo

11.07.2017

002 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany Realizačná zmluva k  rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 24.11.2014 01.01.2018
003 SPP a.s., Bratislava Realizačná zmluva k  rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 24.11.2014 01.01.2018


Rok 2018

P Č. Zmluvná strana Predmet Účinnosť od:
001 Diebold Nixdorf, s.r.o.,
Bratislava
Čiastková kúpna zmluva k Rámcovej dohode č. 13/2018 - výpočtová technika

03.11.2018

002 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany Realizačná zmluva k  rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06 01.01.2019
003 SPP a.s., Bratislava Realizačná zmluva k  rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01 01.01.2019


Rok 2019

P Č. Zmluvná strana Predmet Účinnosť od:
001 ALD MOBIL SK, s.r.o., Stará Ľubovňa Kúpna zmluva

29.05.2019

002 Innogy Slovensko, s.r.o., Bratislava Realizačná zmluva k  rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-05 01.01.2020
003 Východoslovenská energetika, a. s., Košice Realizačná zmluva k  rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-01 01.01.2020


Rok 2020

P Č. Zmluvná strana Predmet Účinnosť od:
001 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany Realizačná zmluva k  rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-06 01.01.2021
002 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany Realizačná zmluva k  rámcovej dohode č.: OVO2-2018/000028-02 01.01.2021
 


Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115